نوشته شده

انتشار «پداگوژی انتقادی در ایران»

انتشار «پداگوژی انتقادی در ایران»

 

کتاب «پداگوژی انتقادی در ایران؛ ایدئولوژی، پول و طردشدگان»، جدیدترین کتاب مجموعۀ اولدوز انتشارات خرد سرخ منتشر شد. این کتاب دارای سه بخش کلی و چهارده مقاله و مصاحبه است. این کتاب می‌کوشد نشان دهد چرا و چگونه سه مفهوم ایدئولوژی، پول و طرد، مفاهیمی بنیادین در مطالعات پداگوژیک انتقادی در ایران هستند و هر صورت‌بندی انتقادی از وضعیت آموزش در ایران با ناچار باید این مفهوم را در مرکز توجه خود قرار دهد.

کتاب «پداگوژی انتقادی در ایران» شامل دوازده مقاله از مهسا اسداله‌نژاد، رضا اسکندری، حسام حسین‌زاده، آرش حیدری، یاشار دارالشفاء، آرمان ذاکری، عباس شهرابی فراهانی و حمید فراهانی، و مصاحبه‌هایی با آذر تشکر و محمد مالجو است و حسام حسین‌زاده مسئولیت گردآوری و ویراستاری این مجموعه را بر عهده داشته است.

برای تهیه این کتاب می‌توانید به کتاب‌فروشی‌های معتبر یا بخش فروشگاه وب سایت مراجعه نمایید.

نوشته شده

انتشار دو کتاب جدید انتشارات خرد سرخ!

انتشار دو کتاب جدید انتشارات خرد سرخ!

 

هفتۀ گذشته، دو کتاب جدید انتشارات خرد سرخ با عنوا‌ن‌های «داستانی از آن خود؛ نقدی فمینیستی بر قانون کپی‌رایت» و «اکتاویو پاس» منتشر شده و در کتابفروشی های معتبر توزیع شدند.

کتاب «داستانی از آن خود» پنجمین کتاب از مجموعۀ کتاب‌های سیاه است که در قطع جیبی و در ۱۵۴ صفحه آماده شده است. این کتاب قانون کپی‌رایت را خصوصاً از منظری فمینیستی نقد می‌کند و به معرفی راه‌هایی می‌پردازد که زنان از طریق آنها تا حدی توانسته‌اند فضایی برای خلق و آفرینش آثار هنری خود ایجاد کنند. نویسنده این کتاب امیلی چلونر است و کتاب به وسیلۀ سارا اسکندری به فارسی برگردانده شده است.

«اکتاویو پاس» اولین کتاب از مجموعۀ بوطیقاست؛ مجموعه‌ای که به کتاب‌هایی دربارۀ ادبیات، آثار شاخص ادبی و نویسندگان و شعرای پرآوازه اختصاص یافته است. این کتاب از سه مقاله تشکیل شده که به قلم سه نویسندۀ مختلف، دربارۀ شعر، زندگی و زمانۀ این شاعر مکزیکی نوشته شده‌اند. رضا اسکندری این مقالات را گردآوری و ترجمه کرده است.

این دو کتاب و سایر کتاب‌های انتشارات خرد سرخ را می‌توانید از کتاب‌فروشی‌های سطح کشور و از وب سایت انتشارات تهیه نمایید.

نوشته شده

«اکتاویو پاس» نخستین کتاب از مجموعۀ بوطیقا به زودی منتشر می‌شود!

«اکتاویو پاس» نخستین کتاب از مجموعۀ بوطیقا به زودی منتشر می‌شود!

 

«اکتاویو پاس» اولین کتاب از مجموعۀ بوطیقاست که به زودی در انتشارات خرد سرخ منتشر خواهد شد. این کتاب شامل سه مقاله دربارۀ زندگی و اشعار اکتاویو پاس، نویسنده، شاعر و سیاستمدار مکزیکی و برندۀ جایزۀ نوبل ادبیات سال ۱۹۹۰ است. این مقالات به قلم کوسروف چانتیکیان، ریچل فیلیپس و خایمه آلاثراکی نوشته شده‌اند و گردآوری و ترجمۀ آنها بر عهدۀ رضا اسکندری بوده است.

مجموعۀ بوطیقا، مجموعه‌ای دربارۀ ادبیات است و به نویسندگان و شاعران بزرگ جهان یا آثار شاخص و برجستۀ آ‌نها می‌پردازد.

با ما همراه باشید.

نوشته شده

پنج جستار باکونین، در راه انتشار

باکونین به زودی

«باکونین: پنج جستار» عنوان تازه‌ترین کتاب از مجموعۀ کتاب‌های سیاه انتشارات خرد سرخ است که پس از طی مراحل فنی و اخذ مجوز، برای چاپ ارسال شده است. این کتاب دربرگیرندۀ پنج جستار منتخب از نوشته‌های میخاییل باکونین، آنارشیست انقلابی روس است که به انتخاب و ترجمۀ شروین طاهری و رضا اسکندری و با مقدمه‌ای از شروین طاهری در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

عناوین مقالات این مجموعه عبارتند از: «جایی که من ایستاده‌ام»، «اقتدار چیست؟»، «کمون پاریس و ایدۀ دولت»، «دربارۀ آموزش» و «تئوری دولت روسو». این کتاب چهارمین مجلد از مجموعۀ کتاب‌های سیاه (کتاب‌های جیبی) خرد سرخ است و به زودی در ۱۵۲ صفحه و به قیمت ده هزار تومان روانۀ بازار کتاب خواهد شد.