نوشته شده

ملاحظاتی دربارۀ کتاب «پداگوژی انتقادی در ایران»

پیرو انتشار کتاب «پداگوژی انتقادی در ایران: ایدئولوژی، پول، طردشدگان» که مجموعۀ مقالاتی است در حوزۀ آموزش عمومی و عالی، به اطلاع همراهان عزیز «خرد سرخ» می‌رسانیم در یکی از مقالات این مجموعه با عنوان «تولد پرولتاریای تدریس» نوشتۀ آقای آرمان ذاکری، دو پاورقی که توسط نویسنده در متن اصلی آمده بود، در جریان تدارک کتاب برای انتشار به‌صورت ناخواسته حذف شده است که در چاپ‌های بعدی اصلاح خواهد شد.
نخست آنکه نویسنده ذیل عنوان «پرولتاریای تدریس» توضیحی را به شرح زیر آورده بود:
«عباس کاظمی در نوشته‌های خود از عنوان «پرولتاریای آموزش» برای نام‌گذاری حق‌التدریسی‌ها استفاده کرد. ما در عین تاثیرپذیری از این نام‌گذاری از آنجا که آموزش امری عام است و تدریس امری خاص، عنوان «پرولتاریای تدریس» را گویاتر دیده‌ایم.»
دوم آنکه نویسنده در بخش الف از بند چهارم متن توضیحی به شرح زیر آورده بود:
«آمار و ارقام برگرفته از مجموعه‌ای از پژوهش‌هاست که در پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته است. از جمله «گزارش وضعیت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه» (۱۳۹۵)»

نوشته شده

دانشگاه تهران و مواجهه با «الفبای سوسیالیسم»

الفبای سوسیالیسم

جلسۀ نقد و بررسی کتاب «الفبای سوسیالیسم»، روز شنبه اول خردادماه در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

در این جلسه که با عنوان «مواجهاتی با کتاب الفبای سوسیالیسم» و به همت انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی این دانشگاه برگزار می‌شود، علاوه بر حسام حسین‌زاده (مترجم کتاب)، یاشار دارالشفاء و سپیده ثقفیان نیز دربارۀ بخش‌هایی از کتاب صحبت خواهند کرد. کتاب الفبای سوسیالیسم، مجموعه مقالاتی از نویسندگان نشریۀ «ژاکوبن» است که به ویراستاری باسکار سونکارا گردآمده و با همکاری نشر «ورسو» منتشر شده است. ترجمۀ فارسی این کتاب سال گذشته و توسط انتشارات خرد سرخ روانۀ بازار نشر شد.

جلسۀ «مواجهاتی با کتاب الفبای سوسیالیسم»، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن مطهری دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به نشانی پل گیشا، خیابان جلال آل احمد، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.

نوشته شده

پنج جستار باکونین، در راه انتشار

باکونین به زودی

«باکونین: پنج جستار» عنوان تازه‌ترین کتاب از مجموعۀ کتاب‌های سیاه انتشارات خرد سرخ است که پس از طی مراحل فنی و اخذ مجوز، برای چاپ ارسال شده است. این کتاب دربرگیرندۀ پنج جستار منتخب از نوشته‌های میخاییل باکونین، آنارشیست انقلابی روس است که به انتخاب و ترجمۀ شروین طاهری و رضا اسکندری و با مقدمه‌ای از شروین طاهری در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

عناوین مقالات این مجموعه عبارتند از: «جایی که من ایستاده‌ام»، «اقتدار چیست؟»، «کمون پاریس و ایدۀ دولت»، «دربارۀ آموزش» و «تئوری دولت روسو». این کتاب چهارمین مجلد از مجموعۀ کتاب‌های سیاه (کتاب‌های جیبی) خرد سرخ است و به زودی در ۱۵۲ صفحه و به قیمت ده هزار تومان روانۀ بازار کتاب خواهد شد.