نوشته شده

سال نو مبارک!

سال نو، فکر نو، جهان نو

دوستان و همراهان انتشارات خرد سرخ

نخستین سال همراهی ما با شما به روزهای پایانی خود رسیده و سالی نو در آستانۀ طلوع است. انتشارات خرد سرخ سالی سرشار از شور و نور و آزادی برای مردمان سراسر جهان آرزو می‌کند.

به مناسبت سال نو و تا سیزدهم فروردین، می‌توانید کتاب‌های ما را با بیست درصد تخفیف از فروشگاه اینترنتی ما خریداری کنید.

در سال نو با بیشترین توان، روشن‌ترین امید و سرح‌ترین آرمان‌ها با شماییم.